IKT (informazioa, komunukazioa eta teknologia)

EKINTZAK

IKT (informazio, komunikazio eta teknologia).

ZER DA?

Scratch programazio-lengoaia lantzea du helburu ekintza honek, ikasleek Informazio eta Komunikazio
Teknologiak erabiltzeko behar dituzten oinarrizko gaitasunak barnera ditzaten.

HELBURUAK

•Programazio-lengoaia sustatu.
•Pentsamendu logikoa garatu.
•Sormena eta pentsamendu kritikoa,
gaitasun praktikoak eta teknikoak eta
arazoak aztertzeko eta ebazteko gaitasuna
bultzatzea .

JARDUERAK

•Hondoak eta objektuak editatzea.
•Objektuak aldatzea: tamaina, kolorea,
posizioa, bira…
•Beste ekintza batzuek sortutako ekintzak
(when…).
•Errepikatzen diren ekintzak (repeat…).
•Animazioak